Ślub cywilny i kościelny w plenerze. Jak go zorganizować i czy warto?

Ślub w pięknym miejscu w plenerze to marzenie niejednej zakochanej pary planującej rychłe zawarcie związku małżeńskiego. Jest to możliwe do zrealizowania, aczkolwiek warto wiedzieć, że ślub w plenerze wiąże się z większymi kosztami oraz formalnościami, których należy dopełnić, aby można było skorzystać z tego rozwiązania. W jaki sposób zorganizować ślub poza USC i kościołem i jakie są aktualnie obowiązujące procedury?

Ślub cywilny w plenerze – formalności i koszty

Ze względów formalnych zdecydowanie łatwiej jest zorganizować ślub cywilny w plenerze. Od 2015 r. w Polsce obowiązują bowiem przepisy zezwalające zainteresowanym narzeczonym na zorganizowane ślubu poza USC. Aktualnie ślub cywilny może odbyć się w wybranym przez parę miejscu, w którym stworzone zostaną odpowiednie warunki zapewniające uroczystości powagę oraz dostojny przebieg. Odbywająca się uroczystość nie może także zakłócać porządku społecznego ani bezpieczeństwa dla gości i osób postronnych.

Aby uzyskać pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego poza USC konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku we urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych. Po jego rozpatrzeniu oraz stwierdzeniu przez urzędnika braku przeciwskazań do odprawienia ceremonii we wskazanym miejscu wydawane jest zezwolenie oraz ustalane są dalsze formalności. Ślub cywilny w plenerze wiąże się także z dużo wyższym kosztem, który aktualnie wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia. W większości USC w Polsce pobierana jest jednak z góry ustalona opłata w wysokości 1000 zł.

Ślub cywilny i kościelny w plenerze. Jak go zorganizować i czy warto?

Ślub kościelny w plenerze – z czego wynikają trudności w jego organizacji?

Zgoda na ślub kościelny w plenerze jest dużo trudniejsza do uzyskania. Według przepisów prawa kanonicznego, ślub kościelny nie może się bowiem odbyć w miejscu, które nie zostało uświęcone, a więc w praktyce poza świątynią. Co więcej, ślub kościelny może być zawierany tylko w parafii, w której przynajmniej jedno z narzeczonych zamieszkuje lub tymczasowo przebywa. Prawo kanoniczne przewiduje, co prawda, możliwość zawarcia sakramentu małżeństwa poza kościołem, ale może mieć to miejsce jedynie w specjalnych okolicznościach, np. w przypadku choroby jednego z małżonków uniemożliwiającej mu zawarcie ślubu w kościele. O spełnieniu tych przesłanek decyduje biskup, do którego para musi skierować wniosek oraz dokładnie przedstawić swoją sytuację.

W praktyce kościoły bardzo rzadko godzą się jednak na zorganizowane ślubu poza swoimi murami. Nowożeńcy starający się o taką możliwość muszą liczyć się także z długim czasem oczekiwania na rozpatrzenie ich prośby, który niekiedy może potrwać nawet rok. Nie ma także żadnej gwarancji, że ich wniosek zostanie rozpatrzony zgodnie z oczekiwaniami. Z tego powodu, jeśli zależy nam na pięknym i kameralnym miejscu na ślub kościelny, zdecydowanie łatwiejszym i szybszym rozwiązaniem będzie uzyskanie zgody na ślub w małej kapliczce lub klimatycznym wiejskim kościółku. Taka prośba z pewnością zostanie bowiem potraktowana przychylniej przez władze kościoła.